Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 13[19] jz013 10.2.2007

Weberova mucinózní žláza, MT-mucinózní tubuly, V-vývod.
H.E., obj. 20x.