Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 12[19] jz012 10.2.2007

Vyústění vývodu Weberovy ľlázy (V) do dna tonzilární krypty (K), M®-mucinózní ľláza, LF – lymfatický folikul.
H.E., obj. 10x.