Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 15[21] zl015 10.2.2007

Dva větší vývody (V), vystlané dvouřadým cylindrickým epitelem, ve vazivovém septu sublinguální žlázy
Massonův žlutý trichrom, obj. 40x