Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 9[21] zl009 10.2.2007

Mucinózní parenchym slinné žlázy potkana. L- lumen mucinózního tubulu, J – jádro mucinózní buňky, MG-mucinózní granula, K- kapilára.
TEM, primární zvětšení 1 050x