Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 1[21] zl001 10.2.2007

Glandula parotis V-vývod, VV-velký vývod ve vazivovém septu (VS), SP-serózní parenchym.
H.E., obj. 10x.