Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 4[7] rt004 4.2.2007

Oblast červeně rtu v blízkosti přechodu do vestibulární sliznice, v hloubce smíąené ľlázy glandulae labiales inferiores (S®).
Massonův ľlutý trichrom, obj. 4x.