Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 15[19] jz015 10.2.2007

Vyústění vývodu (V) Ebnerovy serózní ľlázy (S®) do dna papilární brázdy (PB).
H.E., obj. 10x.