Přeskočit navigaci

Ret

Index page Previous page Next page 4[19] jz004 10.2.2007

Povrch jazyka s nitkovitou papilou (NP).
H.E., obj. 10x.